KOTO
KOTO
11221 BEOGRAD, SRB
VOJVODE STEPE 466

011 3097 410
011 3097 411
ĐORĐE TOMIĆ, finansijski direktor
RADICA LISINAC, poslovni sekretar

KOTO

KOTO d.o.o., privredno društvo za izgradnju, obnavljanje i rekonstrukciju građevinskih objekata, osnovano je 1992. godine. Osnivač i vlasnik je Zlatan Tomić, dipl.inž.građ. Dvadeset godina preduzeće uspešno radi na izvođenju radova, konsaltingu i projektovanju objekata različitih namena.

Osnovne delatnosti preduzeća su od osnivanja do danas proširivane u skladu sa obogaćivanjem delokruga rada. Tokom devedesetih su se najviše izvodili građevinski radovi na adaptacijama, rekonstrukcijama i dogradnjama porodičnih stambenih kuća. Sredinom devedesetih počelo se sa radovima na čišćenju i tehničkom održavanju spomenika i fasada, kao i restauracijama i sanacijama različitih objekata na Kalemegdanu. Sledeća decenija donosi izvođenje grubih građevinskih radova na putnim objektima i mostovima u Srbiji.

Kako poseduje VELIKU LICENCU za projektovanje i izvođanje radova na kulturnim dobrima od izuzetnog značaja, konzervatorsko-restauratorski radovi su se vremenom izdvojili kao uža specijalnost  firme i obuhvataju radove na tvrđavama, muzejima, narodnom graditeljstvu, fasadama, spomenicima, crkvama i manastirima. Zahvaljujući timu vrhunskih stručnjaka, predanom radu, profesionalnom odnosu i kvalitetno izvedenim radovima, KOTO je ostvario uspešnu saradnju i sa investitorima kao što su UNESCO i Evropska unija, ali i ništa manje značajnim gradskim i republičkim institucijama, a sve u cilju obnavljanja, zaštite i očuvanja spomenika kulture.

Tokom godina, KOTO tim je postajao sve brojniji i konkurentniji, te sa ponosom kaže da je postao apsolutni lider na ovim prostorima na polju zaštitarstva i konzervacije, posebno na izvođenju radova na spomenicima kulture.

Pored zaštitarstva i konzervacije, oblast radova koje obavlja obuhvata i objekte visokogradnje, niskogradnje, sanacije, elektroinstalacije, vodovodne i kanalizacione instalacije, termotehničke instalacije i dr.. Vrste radova koji se izvode u okviru izgradnje objekata su grubi građevinski radovi, zidarski radovi, zemljani radovi, zanatski radovi, specijalistički radovi, izrada tehničke dokumentacije, nadzor nad izgradnjom i slično.

Sve navedene vrste građevinskih radova se izvode i danas, organizovane na projektinim principima, a rezultati omogućavaju postojan rast i razvoj preduzeća. Konkurentnost na tržištu KOTO ostvaruje praćenjem savremenih tendencija i razvojem tehnologije, mehanizacije, opreme, organizacije i menadžmenta.

Integrisanim sistemom kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti informacija, bezbednosti i zdravlja na radu i energetskom efikasnošću stvara društveno odgovorno preduzeće, kako prema  zaposlenima tako i prema široj društvenoj zajednici i to je njeno trajno opredeljenje.