MAK TRADE GROUP
MAK TRADE GROUP
11231 BEOGRAD-RESNIK, SRB
PODAVALSKA 2 B

011 3531 700, VELEPRODAJA
011 3449 083, MALOPRODAJA
011 2750 397, MALOPRODAJA
011 8043 421, MALOPRODAJA
011 8042 425
SLAVKO RADMILOVIĆ, direktor

MAK TRADE GROUP

MAK TRADE GROUP je kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom artikala iz sledećih oblasti: automatika, elektroinstalacioni materijal i elektro galanterija, rasvetna tela i pribor, ventilacioni uređaji i dodatna oprema, grejna tela, rezervni delovi za belu tehniku.

Osnovni zadatak MAK TRADE GROUP je da proizvodi i distribuira kvalitetne i ekološkeproizvode, obezbedi kvalitet života zaposlenih  i zadovoljenje društvenih potreba.Svojom, što kvalitetnijom, ponudom proizvoda i usluga stvara najbolje us love za kupce. Uz stručne i motivisane radnike pruža kvalitetne usluge, rastom i dinamičnim poslovanjem osigurava dobit za kompaniju.Posredstvom akcija koje organizuje doprinosi poboljšanju kvaliteta života u društvenom i prirodnomokruženju. Jednostavno, MAK TRADE GROUP je dobar i pouzdan partner svojim klijentima.

Vizija je da bude sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, proizvodnje i trgovine, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira, zatim ,da bude sinonim za kompaniju koja posluje u  dosluhu s vremenom koje dolazi.

Od suštinske važnosti je održanje dinamičkog i stalnog razvoja koji će omogućiti kompaniji da drži korak sa konkurencijom, uz neophodnost stalnog, aktivnog praćenja i fleksibilnog prilagođavanja promenama u poslovnom okruženju.

Kompanija se trudi da maksimalno ispuni očekivanja, da klijentima obezbedi kvalitet, vrednost,dobar izbor i uslugu i u tome bude istrajna i dosledna.

Ciljevi MAK TRADE GROUP su:

  • Povećanje udela proizvodnje u ukupnom poslovnim aktivnostima.
  • Dugoročna saradnja sa svojim kupcima/dobavljačima.
  • Efikasniji način rada i smanjenje troškova ne zanemarujući kvalitet proizvoda.
  • Širok asortiman visokokvalitetnih proizvoda po konkurentnim cenama.
  • Podizanje logistike, usluga i komunikacije na još viši nivo.

Planovi za budućnost su jasni: osvajanje novih tehnologija, učvršćivanje dobrih odnosa sa partnerima i širenje tržišta, poštujući principe tržišnog poslovanja i trendove u modernom društvu. Glavni poslovni cilj je osvajanje što više novih proizvoda, konkurentnih na domaćem ali i na tržištuu okruženju (zemlje exYU), tržištu Ukrajine i Rusije, kao i na probirljivom tržištu EU.

Vođeni idejom da je klijentu neophodno ponuditi proizvod visokog kvaliteta, MAK TRADE GROUP, već dugi niz godina posluje u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, uspostavljenim menadžmentom kvaliteta ISO 9001:2008, kao i standardima ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007.  

Proizvodi MTG i M-T brenda, zadovoljavaju visoke međunarodne standarde u pogledu kvaliteta i garancije, što dokazuju sertifikati slovenačkog instituta SIQ Ljubljana, kao i sertifikati i potvrde o usaglašenosti domaćih akreditovanih institucija. Najprodavaniji proizvodi poseduju potvrdeo usaglašenosti i izjave za stavljanje CE oznaka, koje su neophodne da bi se našli na probirljivom tržištu EU.