DECOR DESIGN
DECOR DESIGN
18105 NIŠ, SRB
EPISKOPSKA 9

018 513 552
018 242 413
062 200 414
018 513 552
DRAGAN STOJANOVIĆ, direktor

DECOR DESIGN

Decor Design d.o.o. je preduzeće koje se bavi opremanjem stambenih i poslovnih objekata, projektovanjem i završnim radovima u građevinarstvu.

Mnoge firme koje angažuju preduzeće Decor Design imaju posebne zahteve, a ono je tu da im omogući materijalizaciju želja počev od projektovanja do realizacije po sistemu „ključ u ruke“.

U realizaciju projekata je uključen profesionalni tim preduzeća koji priprema vizuelizaciju projekata sa autentičnim dizajnom, specifikaciju materijala sa predračunom i izradom gotovih elemenata od strane verziranih majstora koristeći se najsavremenijom tehnologijom i najkvalitenijim materjalima.