FIEBIG PREDSTAVNIŠTVO AUSTRIJA
FIEBIG PREDSTAVNIŠTVO AUSTRIJA
8480 MURECK, AUT
SEPP AMSCHL-STR.19/1/1

+386 41 626586, SLOVENIJA
+43 664 1617850, AUSTRIJA

FIEBIG PREDSTAVNIŠTVO AUSTRIJA

Kompanija FFA Fiebig Fördertechnik und Anlagenbau GmbH, osnovana je u februaru 1985. godine. Sa oko 70 zaposlenih na lokaciji u Braunšvaigu i na oko 4.800 m² proizvodnih površina, proizvodi različite plutajuće bagere za vađenje peska i šljunka i kompletna postrojenja za preradu kamenog materijala.

Kada se govori o planiranju i savetovanju, na prvom mestu su zahtevi i potrebe kupaca. Kompanija koristi individualni koncept kod svakog pojedinačnog postrojenja uz pridržavanje optimalnog odnosa cena/učinak.

Obezbeđena je upotreba visoko kvalitetnih materijala uz inovacije i korišćenje proverenih i pouzdanih proizvodnih procesa, tako da se proizvodi mogu neprekidno koristiti pod najekstremnijim uslovima. Sisteme odlikuje visok stepen jednostavnog održavanja i dugoročna trajnost.

Vešto uvežbani zaposleni na licu mesta kod kupca montiraju i puštaju u pogon postrojenja i uređaje. Usluge servisa su na raspolaganju u bilo koje vreme.

Nacionalne i međunarodne reference svedoče o fleksibilnosti, iskustvu i efikasnoj sposobnosti kompanije FFA Fiebig Fördertechnik und Anlagenbau GmbH.

Detaljne informacije o proizvodima mogu se naći na relevantnim stranicama web sajta ili klikom ovde.

Vađenje, transport i prerada peska i šljunka - sve na jednom mestu!

Po tradiciji ali i uz inovacije, kompanija FFA Fiebig je razvila sveobuhvatnu paletu proizvoda koji pokrivaju rudarstvo, vađenje i obradu peska i šljunka.

Asortiman se proteže od plutajućih hvataljki-grajfera, usisnih plutajućih bagera, plutajućih transportnih staza, kopnenih transportnih linija, postrojenja za oceđivanje; specijalnih traka i točkova za odvod i oceđivanje, mašina za prosejavanje i oceđivanje šljunka i peska, do kompletnih mokrih i suvih separacijskih proizvodnih objekata, kao što su postrojenja za brzi utovar i istovar brodova i železničkih vagona za rasute materijale.

Vađenje peska i šljunka i tehnologija prerade, zahtevaju zbog svojih prirodnih uslova i raznovrsnosti gotovih proizvoda stalne inovacije. Takođe i međunarodno tržište zahteva stalni razvoj novih procesa.

FFA Fiebig sa iskustvom od par decenija nudi visok stepen kvaliteta, pa je samim tim i osiguran kontinuirani rad i dug vek trajanja postrojenja i mašina pod ekstremnim uslovima.