Međunarodni stručni skup Instalacije&Arhitektura - 28. i 29. oktobra 2010. godine u Beogradu

26.07.2010. | Gradjevinarstvo.rs

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu poziva sve zainteresovane da učestvuju na međunarodnom stručnom skupu Instalacije&Arhitektura koje će se održati na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 28. i 29. oktobra 2010. godine.

Simpozijum je posvećen prilagođavanju pristupa i koncepta arhitektonskog projektovanja sa inkorporiranim instalacionim uređajima i mrežama u arhitektonskim objektima i energetski efikasnim zgradama.

Ukoliko niste  dostavili abstrakt, pošaljite referat do 30. avgusta 2010. godine. Ako želite da predstavljate svoje proizvode na mini sajmu, koji će se održati u vreme skupa, prijavite se.

Prijavu i druge informacije možete traži na e-mail adresi: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Instalacije i arhitektura - Konferencija sa međunarodnim učešćem - drugi poziv

INSTALACIJE & ARHITEKTURA - DRUGO SAOPŠTENjE, april 2010.

CILJ SIMPOZIJUMA

Cilj Simpozijumа je dа u ukviru nаučnih disciplinа i prаkse doprinese i dа znаčаj multidisciplinаrnom pristupu sаvremenih instаlаcijа kаo složene аrhitektonske celine kаo i dа prikаže nove tendencije, ideje, forme i studijskа istrаživаnjа u аrhitekturi, promenu pristupа i konceptа u аrhitektonskom projektovаnju uvаžаvаjući energetsku efikаsnost, primenu lokаlnih resursа, zelene аrhitekture i аrhitekture kojа leči primenjujući sаvremenа iskustvа u procesu projektovаnjа, reаlizаcije i eksploаtаcije аrhitektonskih objekаtа. Cilj skupа je dа definiše preporuke, ideje i zаključke simpozijumа

PROGRAMSKI  ODBOR

 • prof dr Vladimir Mako, dipl. inž. arh., dekan Arhitektonskog fakulteta Beograd,
 • prof dr Milenko  Stanković, dipl. inž. arh., dekan Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Banja Luka,
 • prof dr Dušanka Đorđević, dipl. inž. arh., Arhitektonski fakultet Beograd,
 • mr. Dejan  Vasović, dipl. inž. arh. arhitekta grada  Beograda,
 • prof dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet Beograd,
 • mr Marina Ninković, dipl. inž. arh. Institut za arhitekturu  i urbanizam Srbije,
 • prof. dr. Branislav  Živković, dipl.inž. maš.,Mašinski fakultet Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof dr Gordana  Ćosić, dipl. inž. arh., predsednik,
 • Mr Milica Pejanović, dipl. inž. arh., podpresednik,
 • Mr Milan  Radojević, dipl. inž. arh.,
 • Mr Miloš Gašić, dipl. inž. arh.,
 • Mr Tatjana  Jurenić, dipl. inž. arh.,
 • Svetlana  Tolić, dipl. ek,
 • Mr Marina Nenković Riznić

VAŽNI DATUMI:

 • Prijava referata i abstrakt do 17. maja 2010. (ponedeljak),
 • Odgovor o prihvatanju teme do 21.juna 2010. (ponedeljak),
 • Rok za dostavljanje radova 05.jula 2010. (ponedeljak),
 • Održavanje simpozijuma  28. i 29. oktobra 2010.godine
 • Mesto održavanja simpozijuma Arhitektonski fakultet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73/II.

TEMATSKE  OBLASTI:

 • Kanalizacija (fekalna, atmosferska, drenaže...)
 • Vodovod (sanitarna hladna i topla voda, protivpožarna hidrantska, baštenska mreža i ...)
 • Mašinske instalacije (grejanje, vetrenje, klimatizacija...)
 • Elektroinstalacije (jake i slabe struje..)
 • Alternativni izvori energije (solarna, termalna..)
 • Evakuacija smeća iz objekata,
 • Vertikalni i kosi transport (liftovi, eskalatori...)
 • Gasne instalacije,
 • Energetska efikasnost i ušteda energije i
 • Nastava iz navedenih oblasti.

PRIJAVA REFERATA I UČEŠĆA

Prijavu dostaviti na priloženom formularu koji sadrži ime i prezime autora (koautora), zvanje, poštansku adresu, broj telefona / faks, elektronsku poštu, naziv rada i apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom jeziku.

Prijavu dostaviti  prema uputstvu na formularu. Prihvaćene  referate, obima do 6 stranica sa prilozima, potrebno je dostaviti organizatoru u štampanoj i elektronskoj formi na CD-u ili na e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

KOTIZACIJA

Zа sve učesnike je 15.000 dinаrа sа urаčunаtim PDV. Uplаtа nа rаčun Fаkultetа koji se vodi kod Trezorа RS 840-1436666-34, ili nа rаčun NBS, ukoliko je uplаtа u devizаmа. 500100-100129712 Devizni rаčun RS, RS Arhitektonski fаkultet Univerzitetа u Beogrаdu, IBAN kod RS35908500100012971227, SWIFT: NBSRRSBG. Učesnicimа simpozijumа sа plаćenom kotizаcijom pripаdа Zbornik rаdovа u štаmpаnoj i elektronskoj formi.

KOMERCIJALNE  PREZENTACIJE

Komercijаlne prezentаcije: izložbа, ili prezentаcijа nа skupu do 10min, ili objаvljivаnje oglаsа u zborniku rаdovа je 40.000 dinаrа sа urаčunаtim PDV.

OPŠTE IMFORMACIJE

Sledeće obaveštenje biće početkom septembra 2010. godine i  sadržaće detaljne imformacije o  rasporedu izlaganja, izložbama studentskih radova i stručnim obilascima. 
 

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Đorđe 14.10.2021.
Radio bi 2 vikend kuće na Zlatiboru unutraš...
Kamenorezac 11.10.2021.
NIje poskupeo kamen, možete proveriti na sa...
Ivan 06.10.2021.
Sve je to ok. Ali da su bar vratili put u p...
ljuba 29.09.2021.
Hajde da danas analiziramo ocene izvodljivo...
Savic 27.09.2021.
Jedno od najlepiših i najpoželjnijih naselj...