Projektovanje nosača u firmi PIRAMIDA

07.07.2016. | Gradjevinarstvo.rs

Firma Piramida d.o.o. se bavi projektovanjem i građenjem objekata gde se kao osnovni materijali koriste drvo i drveni prefabrikati. Specijalizovani su za projektovanje i građenje objekata velikih raspona - inženjerski odgovornih konstrukcija, te za projektovanje i građenje montažnih objekata.

Tehnologija proizvodnje
Projektovanje konstrukcija u lepljenom lameliranom drvetu je strogo uslovljeno tehnološkim uslovima proizvodnje nosača.

Prilikom proizvodnje nosača koristi se građa četinarskog porekla II kvalitetne klase prema važećoj domaćoj regulativi. Građa je prosušena na vlažnost od 12% ± 2%. Vlažnost drveta je integralni faktor kvalitetnog lepljenja nosača. Prilikom proizvodnje koristi se građa namenski sečena i pripremljena za proizvodnju drvenih konstrukcija. Nosači su standardnih širina 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm i 20 cm. Za nosače većih širina neophodno je lepljenje celih greda jedne za drugu. Visina nosača je uslovljena celim brojem lamela u jednom paketu, te visinu nosača treba birati u modulu 3.2 cm, što je jednako neto debljini lamele. Lepljeni nosač mora da ima bar dve lamele. Maksimalni broj lamela nije ograničen.

Lepljenje nosača se vrši u pogonu za proizvodnju lepljenih lameliranih konstrukcija, pomoću odgovarajuće mehanizacije te velikih presa.

Maksimalna dužina lamele je 30 m, što je ujedno i maksimalna dužina nosača koji se može proizvesti u jednom komadu u proizvodnom pogonu firme Piramida.

Prilikom proizvodnje nosača za lepljene lamelirane konstrukcije koristi se građa četinarskog porekla. Standaradno se primenjuje smreka i jela. Za objekte koji će nekim svojim delom biti izloženi atmosferskim uticajima može se koristiti bor. Za objekte koji treba da imaju veliku trajnost u spoljašnjim uslovima može se koristiti ariš.

Bez obzira na primenjenu vrstu drveta, zaštita konstrukcije se moze izvršiti premazima na vodenoj ili uljanoj bazi.

Konstruktivni sistemi
Noseće drvene konstrukcije se projektuju i izrađuju prema pravilima teorije konstrukcija. Svi statički sistemi koji su teorijski obrađeni mogu biti izvedeni u sistemu drvnih konstrukcija.

Lepljeni lamelirani nosači mogu biti statičkog sistema:

 • prosta greda konstantnog poprečnog preseka,
 • prosta greda promenljive visine poprečnog preseka,
 • kolenasta prosta greda konstantnog poprečnog preseka,
 • kolenasta prosta greda promenljive visine poprečnog preseka,
 • kontinualni nosač konstantnog poprečnog preseka,
 • kontinualni nosač promenljive visine poprečnog preseka,
 • greda sa prepustima,
 • luk na dva zgloba,
 • luk na tri zgloba,
 • luk na tri zgloba sa zategom,
 • rešetkasti nosač i sl.

Prilikom oblikovanja konstrukcija od drveta obično se koriste kombinovani sistemi nosača u objektu. Sistem primarnih i sekundarnih nosača se povezuje u prostorno stabilan sistem. Prostorno stabilna ramovska konstrukcija može biti sastavljena iz raznorodnih ravanskih statičkih sistema.

Prostorna stabilnost objekta se postiže sprezanjem susednih glavnih nosača - angažovanjem glavnih nosača kao pojaseva prostorne rešetke, sekundarnih nosača kao vertikala prostorne rešetke, te dodatnih čeličnih ili drvenih elemenata kao zategnutih dijagonala u prostornoj rešetci. Formiranjem sistema statički ekvivalentnog prostornoj rešetki u polju ili poljima konstrukcije se obezbeđuje postojanje nepokretnih tačaka.

Drvene konstrukcije se zbog prirode upotrebljenog materijala obično prave sa zglobnim vezama među diskontinuiranim elementima. Formiranjem zglobova u konstrukciji se omogućuje izrada manjih elemenata koji se sastavljaju na gradilištu čime se olakšava transport i montaža konstrukcije. Vezni elementi se prave od čelika, a prema uticajima na mestu sastava štapova.

Primena
Drvene konstrukcije su primenljive za sve vrste krovnih pokrivača. Drvena konstrukcija se namenski oblikuje da obezbedi odgovarajući pad za pravilno funkcionisanje krovnog pokrivača - odvođenje vode. Dimenzionisanjem konstrukcije prema propisima i pravilima struke se obezbeđuje nosivost, stabilnost i upotrebljivost objekta za sva eksploataciona opterećenja i situacije.

Prilikom projektovanja drvenih konstrukcija, lepljeni lamelirani nosači imaju primenu za raspone veće od 5 m. Za raspone do 5 m se koriste nosači od masivnog drveta, jer se za takve raspone opterećenja mogu savladati nosačima od masivnog drveta. Za veće konstrukcije glavni nosači se uvek prave od lepljenog lameliranog drveta, dok se sekundarna konstrukcija može po izboru praviti od masivnog drveta ili lepljenog lameliranog drveta.
Drvene konstrukcije imaju osobinu samoodrživosti u požaru.

Drvene konstrukcije od lepljenog lameliranog drveta omogućavaju impozatnost elemenata konstrukcije uz izbegavanje osećaja težine. Drveni nosači ne traže dodatnu obradu to jest konstrukcija je kvalitetan deo enterijera. Uz posebne zahteve kao što je brušenje i dodatno premazivanje postiže se dvostruki efekat - noseća konstrukcija i enterijerski kvalitetan deo objekta.

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


BAN-INOX
BAN-INOX
STARA PAZOVA-NOVI BANOVCI
www.ban-inox.rs

BASF SRBIJA
BASF SRBIJA
NOVI BEOGRAD
www.basf.rs

PIRAMIDA
PIRAMIDA
SREMSKA MITROVICA
www.piramidasm.rs

DRINA-COOP
DRINA-COOP
NOVI SAD-VETERNIK
www.drinacoop.rs

Anketa

Da li će projekat "Beograd na vodi" značajno pokrenuti građevinarstvo u Srbiji?
Faruk 23.04.2017.
Molim vas recite mi kolika je cjena, unutra...
vladimir 18.04.2017.
jel se to planira da most bude nastavak Mir...
mujo 13.04.2017.
Kada cemo mi da napravimo takav lift.
Mirjana 06.04.2017.
Postovani gospodine Kovacevic, slazem sa ...
Bojan 06.04.2017.
I treba da kosta kad ste dozvolili direktor...