NEIMAR PROJEKT KONSALTING I INŽENJERING
NEIMAR PROJEKT KONSALTING I INŽENJERING
21137 NOVI SAD, SRB
VLADIKE ĆIRIĆA 4

021 4793 012
063 1051 301
063 513 790

NEIMAR PROJEKT KONSALTING I INŽENJERING

Neimar projekt konsalting i inženjering d.o.o. je osnovan 2002. godine. Preduzeće ima višegodišnje iskustvo u projektovanju i izgradnji svih vrsta objekata. Sa uspehom prati i primenjuje nove tehnologije u građevinarstvu i tehnološkim procesima.

Osnovne delatnosti su:

 1. Projektovanje
 • javni objekti;
 • stambeno-poslovni objekti;
 • industrija nemetala (fabrike i skladišta, silosi, rezervoari, vodotornjevi, itd.);
 • projektovanje tehnoloških procesa u prehrambenoj industriji (farme, klanice, hladnjače, silosi, mešaone stočne hrane, fabrike konditorskih proizvoda, skladišta mineralnih đubriva, itd.);
 • projektovanje tehnoloških procesa u industriji građevinskih materijala (ciglane, proizvodnja keramičkih pločica, fabrike izolacionih materijala, itd.)
 • ugostiteljski objekti (hoteli, splavovi, bašte restorana, itd.)
 1. Projektovanje svetlećih i ostalih reklama i bilborda svih dimenzija.
 2. Izrada elaborata energetske efikasnosti.
 3. Legalizacija svih vrsta objekata, ishodovanje dozvola zaključno sa upotrebnom dozvolom i uknjižbom objekata.
 4. Nadzor nad:
 • izgradnjom,
 • sanacijom i
 • rekonstrukcijom svih vrsta objekata
 1. Kompletan konsalting i inženjering u građevinarstvu.