RP TEHNOMETAL
RP TEHNOMETAL
11251 BEOGRAD-OSTRUŽNICA, SRB
DOSITEJA OBRADOVIĆA 5 A

011 8070 088, OSTRUŽNICA
036 5430 800, PJ "UŠĆE"
011 8070 016
RADE PAVLOVIĆ, direktor

RP TEHNOMETAL

Preduzeće RP Tehnometal d.o.o. je osnovano 1992. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću, u privatnom vlasništvu 100%. Prilikom osnivanja, kao osnovna delatnost registrovana je unutrašnja i spoljna trgovina betonskim gvožđem i proizvodima od betonskog gvožđa, a 2005. godine je izvršena registracija za proizvodnju proizvoda od betonskog gvožđa, kao i za vršenje usluga u oblastima srodnim osnovnim delatnostima.

Tokom 27 godina postojanja ulagano je kako u profesionalno usavršavanje kadrova, tako i u proizvodne kapacitete i opremu. Proizvodi i usluge vrhunskog kvaliteta, zadovoljan kupac i učestvovanje u velikim projektima u zemlji i inostranstvu su stalni motiv za dalje usavršavanje.

Preduzeće RP Tehnometal d.o.o. ima ukupno 35 zaposlenih radnika i organizovano je u sledeće posebne organizacione delove:

 1. Proizvodna jedinica 1 – Ušće – Ibarskih rudara 45a, 36342 Ušće
 • Pogon za obradu betonskog gvožđa.
 • Pogon za proizvodnju svetlo vučene i žarene žice.
 • Pogon za proizvodnju eksera.
 • Pogon za proizvodnju lučnih armaturnih segmenata – remenata, SN sidra.
 • Skladište gotovih proizvoda.
 1. Proizvodna jedinica 2 – Beograd – Dositeja Obradovića 5a, 11251 Ostružnica
 • Pogon za obradu betonskog gvožđa.
 • Pogon za proizvodnju armaturnih koševa.
 • Pogon za proizvodnju armaturnih sklopova – dijafragme, "čaše".
 • Proizvodnja različitih proizvoda od gvožđa, prema posebnim specifikacijama i specifičnim zahtevima.
 • Centralno skladište gotovih proizvoda i materijala.