INSA
INSA
11080 BEOGRAD-ZEMUN, SRB
TRŠĆANSKA 21, PF 104

011 3713 600
011 3713 607
011 2614 330

INSA

Insa je osnovana 1950. godine kao fabrika satova da bi danas postala značajan proizvođač satova i satnih mehanizama, merila tečnosti i gasa kao i mnogih drugih proizvoda iz domena merne tehnike i precizne mehanike.

Kroz dugogodišnje iskustvo Insa je izgradila veoma stručan, inventivan i ambiciozan kadar spreman da udovolji visokim zahtevima tržišta.

DP „INSA“, kao društveno preduzeće, osnovano je 17. avgusta 1950. godine pod nazivom „FABRIKA SATOVA“, sa sedištem u Zemunu. Već tokom 1952. godine, proizvedeno je oko 40.000 budilnika. Godine 1954. ova firma je preimenovana u Industriju satova „INSA“, a u 1955. godini, izvezeno je oko 15.000 budilnika i oko 9.000 stepenišnih automata. Dalji razvoj proizvodnje imao je stalni uzlazni trend, uz osvajanje novih proizvoda, moderrnizaciju i povećanje kapaciteta. Do 1990 godine, „INSA“ je ušla u najuži krug vodećih svetskih proizvođača satnih proizvoda.

Period od 1991. do 2000. godine obeležen je izuzetno velikim teškoćama izazvanim smanjenjem tržišta, međunarodnom ekonomskom blokadom i paralizovanjem domaće privrede. Nakon ukidanja sankcija, uloženi su značajni napori u oživljavanju proizvodnje i povećanju prodaje.

A.D. „INSA“ se sada nalazi u situaciji da na novi način determiniše svoju tržišnu ulogu, uz predstojeću privatizaciju svog kapitala.

KATEGORIJE

  • NAMEŠTAJ, OPREMA Satni program (budilnici, šah satovi, viseći satovi sa klatnom); Javni satovi dimenzija 600, 800 i 1.000 mm; Matični satovi sa GPS kontrolom; Samomerač krvnog pritiska; Stetoskopi
  • RAZVOD VODE Kućni vodomeri sa suvim i mokrim mehanizmom klase tačnosti B od 1", 1/2", 3/4", 5/4", 6/4" i 2; Turbinski suvi jednomlazni vodomer za hladnu vodu, klasa C; Industrijski vodomeri klase B sa nazivnim prečnikom od 50 do 200 mm; Industrijski kombinovani vodomeri prečnika od 50 do 150 mm; Hvatači nečistoće; Sigurnosni kuglasti magnetni ventili; Sistemi za daljinsko očitavanje industrijskih i kućnih vodomera; Servis svih merača za fluid voda
  • SISTEMI ZA SNABDEVANJE GASOM Gasomeri za kućnu i industrijsku upotrebu, regulatori pritiska, gasni setovi i ormarići; Kalorimetri; Gasni regulatori; Sistemi za automatsku regulaciju