INSA
INSA
11080 BEOGRAD-ZEMUN, SRB
TRŠĆANSKA 21, PF 104

011 3713 676
011 3713 600
011 3713 607
011 2614 330

INSA

Insa je osnovana 1950. godine kao fabrika satova da bi danas postala značajan proizvođač satova i satnih mehanizama, merila tečnosti i gasa kao i mnogih drugih proizvoda iz domena merne tehnike i precizne mehanike.

Kroz dugogodišnje iskustvo Insa je izgradila veoma stručan, inventivan i ambiciozan kadar spreman da udovolji visokim zahtevima tržišta.

DP „INSA“, kao društveno preduzeće, osnovano je 17. avgusta 1950. godine pod nazivom „FABRIKA SATOVA“, sa sedištem u Zemunu. Već tokom 1952. godine, proizvedeno je oko 40.000 budilnika. Godine 1954. ova firma je preimenovana u Industriju satova „INSA“, a u 1955. godini, izvezeno je oko 15.000 budilnika i oko 9.000 stepenišnih automata. Dalji razvoj proizvodnje imao je stalni uzlazni trend, uz osvajanje novih proizvoda, moderrnizaciju i povećanje kapaciteta. Do 1990 godine, „INSA“ je ušla u najuži krug vodećih svetskih proizvođača satnih proizvoda.

Period od 1991. do 2000. godine obeležen je izuzetno velikim teškoćama izazvanim smanjenjem tržišta, međunarodnom ekonomskom blokadom i paralizovanjem domaće privrede. Nakon ukidanja sankcija, uloženi su značajni napori u oživljavanju proizvodnje i povećanju prodaje.

A.D. „INSA“ se sada nalazi u situaciji da na novi način determiniše svoju tržišnu ulogu, uz predstojeću privatizaciju svog kapitala.

KATEGORIJE

  • NAMEŠTAJ, OPREMA Satni program (budilnici, šah satovi, viseći satovi sa klatnom); Javni satovi dimenzija 600, 800 i 1.000 mm; Matični satovi sa GPS kontrolom; Samomerač krvnog pritiska; Stetoskopi
  • RAZVOD VODE Kućni vodomeri sa suvim i mokrim mehanizmom klase tačnosti B od 1", 1/2", 3/4", 5/4", 6/4" i 2; Turbinski suvi jednomlazni vodomer za hladnu vodu, klasa C; Industrijski vodomeri klase B sa nazivnim prečnikom od 50 do 200 mm; Industrijski kombinovani vodomeri prečnika od 50 do 150 mm; Hvatači nečistoće; Sigurnosni kuglasti magnetni ventili; Sistemi za daljinsko očitavanje industrijskih i kućnih vodomera; Servis svih merača za fluid voda
  • SISTEMI ZA SNABDEVANJE GASOM Gasomeri za kućnu i industrijsku upotrebu, regulatori pritiska, gasni setovi i ormarići; Kalorimetri; Gasni regulatori; Sistemi za automatsku regulaciju