BETONJERKA
BETONJERKA
32000 ČAČAK, SRB
NIKOLE TESLE 5

032 5524 455
032 5344 455, DIREKTOR
032 5524 457
032 5373 689
DRAGAN NIKOLIĆ, direktor

BETONJERKA

Osnovna delatnost preduzeća A.D. „Betonjerka” Čačak je građevinarstvo, a jedan od osnovnih proizvoda po kojima se prepoznaje ovo preduzeće na tržištu je proizvodnja betonskih prefabrikata. „Betonjerka” je u svom višedecenijskom rastu i razvoju učestvovala u izgradnji velikog broja objekata: mostova, industrijskih hala, javnih, verskih, sportskih, ugostiteljskih i stambenih objekata, potom raznih objekata za kanalizacionu i meliracionu mrežu i dr. Komponente i delove konstrukcija svih tih objekata proizvedeni su u pogonima ovog preduzeća. U novembru 2010. godine Društvo za sertifikaciju i nadzor izdalo je sertifikat kojim se potvrđuje da je „sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO. 9001:2008 uspostavljen za celokupnu organizaciju preduzeća“.

Proizvodni program preduzeća čine:

Betonske cevi armirane i nearmirane prečnika Fi 300 – 2400 mm, koje se proizvode savremenom tehnologijom vibropresovanja na mašini „Omag” nemačke proizvodnje.

Betonski elementi za kanalizacione šahte armirane i nearmirane prečnika Fi 1000 mm koje se proizvode na mašini „Colle” italijanske proizvodnje po najnovijoj tehnologiji.

Betonska galanterija: ivičnjake bele i sive, rigole bele i sive, betonske blokove, kanalete, raster ploče, i druge proizvode, a koji se proizvode na mašini „Zenit” nemačke proizvodnje.

Ostala galanterija: kablovice za PTT i elektrovodove, betonske ograde, razne vrste žardinjera, železničke signalne kućice, ograde za puteve

Armirano betonski elektro stubovi za niskonaponsku mrežu proizvode se posebnom tehnologijom i opremom sa zaparivanjem, ubrzanim procesom očvršćavanja betona.

„Betonjerka” proizvodi, transportuje i montira po posebnim zahtevima kupaca montažne tipske ramovske propuste i mostove raspona do 12 m, prednapregnute mostovske nosače raspona do 25 m, montažne betonske halske konstrukcije raspona od 10 – 25 m, visine od 4 do 10 m, površina hala od 500 do 5.000 m2. Armirano betonske konstrukcije su pogodne za ugradnju kranskih staza i imaju veliku otpornost na požar. Isporučuje betonske elemente za stambenu izgradnju: omni tavanice, zidne i spratne panoe, stepenišne krakove i dr.

Sve ove proizvode odlikuje izuzetan kvalitet, ekonomičnost, trajnost, čvrstoća i stabilnost. Fabrička laboratorija za beton vrši kontrolu kvaliteta sirovog betona gotovih proizvoda, a pod stalnim nadzorom „Instituta za ispitivanje materijala SR Srbije”.

Preduzeće „Betonjerka” bavi se proizvodnjom svih vrsta sirovog betona kako za svoje potrebe, tako i za potrebe trećih lica. Armiračnica je smeštena u posebnoj hali sa svom potrebnom opremom za obradu betonskog čelika i armaturnih mreža za potrebe proizvodnje i trećih lica. U bravarskoj radionici izrađuju se sve vrste metalnih oplata i čeličnih kalupa koji služe za proizvodnju betonskih elemenata. U stolarskoj radionici se prave drveni šabloni i oplate za proizvode.