Mali oglasi Niste prijavljeni Prijava | Registracija

Gradjevinarstvo - Oglasi


MALI OGLASI - GRADJEVINARSTVO

     Kategorije
Građevinske usluge
Građevinski materijali
Izolacioni materijali
Vrata, prozori, bravarija
Vodovod i kanalizacija
Grejanje, klimatizacija, ventilacija
Keramika i sanitarije
Elektromaterijal i oprema
Alarmi, video nadzor
Osvetljenje
Podne obloge
Opremanje enterijera
Uređenje eksterijera
Montažne kuće
Liftovi, eskalatori
Građevinske mašine, alat i oprema
Poslovi
Nekretnine

     Pravila i uslovi korišćenja sajta

1. Usluga

Sajt Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi svojim korisnicima - oglašivačima omogućava besplatno oglašavanje na Internetu. Po Zakonu o oglašavanju Republike Srbije, član 2., stav 7. Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi je "Drugi prenosilac oglasne poruke" i u tom smislu ne oglašava niti oglašava za račun drugih već prenosi, odnosno izlaže oglasne poruke oglašivača na svojim Internet stranicama.

Oglasi koje oglašivači postavljaju na Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi se u cilju bolje posećenosti mogu promovisati plaćenim uslugama koje nudi Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi ali i tada oglasi moraju poštovati dole navedena pravila i uslove. Uredništvo sajta Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi zadržava pravo da shodno svojoj poslovnoj politici menja cene svojih usluga.

2. Registracija i oglašavanje

Za korišćenje usluga Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi neophodna je registracija koja je besplatna. Registrovani korisnik se može oglašavati, to jest postavljati oglasne poruke (po definiciji Zakona o oglašavanju Republike Srbije, član 2, stav 2) u daljem tekstu oglase, u maksimalnom trajanju od 30 dana. Registrovani korisnik koji je postavio oglas – oglašivač, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovani nalog.

Za postavaljanje oglasa na Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi, po članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodan je unos deklaracije sa ličnim podacima oglašivača (JMBG, broj i mesto izdavanja lične karte i ostali podaci iz deklaracije). Registrovani korisnik ne mora uneti ove podatke, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas. Registrovani korisnik prihvata mogućnost kontakta na e-mail, ili na broj telefona u cilju realizacije prodaje, ili kupovine iz oglasa kao i kontakta od strane Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi tima u vezi sa pomoći ili promocijom usluga Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi. Oglašivač prihvata da će sadržaj oglasa - uneti tekst sa slikama i njegov kontakt telefon biti objavljeni na internet stranicama Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa sajta uz obaveštenje oglašivaču.

Zabranjeno oglašavanje:
- Zakonom nedozvoljene radnje.
- Oglašavanje koje neistinito i lažno, dovodi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, ili nekom nanosi šteta, ili pak koristi nečija lakovernost.
- Oglašavnje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
- Oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašivača, njegova aktivnost, proizvod ili usluga.
- Oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge.
- Poređenje oglašivača, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge sa drugim oglašivačem, njegovom aktivnošću, proizvodom ili uslugom na štetu drugog, odnosno radi sticanja materijalne koristi.
- Oglašavanje kojim se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost, proizvod ili uslugu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.
- Oglašavanje svega ostalog što zabranjuju odredbe Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

3. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici moraju poštovati sledeće zabrane:
- Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovaje sajta). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
- Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.
- Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
- Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
- Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).
- Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog oglašavanja.

4. Pravila i uslovi za poruke i ponude

Svojim registrovanim korisnicima Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Komunikacija putem elektronskih poruka slobodna je uz sledeće ograde:
- Zabranjeno je koristiti sajt Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi za slanje uvredljivih poruka drugim članovima.
- Zabranjeno je slanje spam poruka članovima sajta Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi. Spam poruka je više puta ponovljena poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.
- Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi u SPAM e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
- Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

5. Obaveštavanje na mejl korisnika

Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih mejlova od firme sajta Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi, kao i na obaveštavanje o statusu oglasa.

6. Trgovina između korisnika

Svaka kupovina od lica koja se oglašavaju na Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi je na sopstveni rizik i sajt Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi, kao prenosilac oglasne poruke, niti njegov osnivač, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika sajta. Korisnici sajta se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

7. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje ili skrepovanje sadržaja, ili delova sadržaja objavljenih na Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, korisnički podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Osnivač Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi će prekršioca goniti sudski.

Oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svog oglasa. Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi zadržava pravo editovanja postavljenih oglasa kako bi ih doveo u formu koja je u skladu sa misijom i formom sajta Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi.

8. Prikupljanje i obrada podataka

- Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi, kao drugi prenosilac oglasne poruke (član 2, Stav 7, Zakona o oglašavanju Republike Srbije), od svojih registrovanih korisnika - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica;

- Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 11. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju;

- Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi;

- Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa osnivačem, odnosno Infonet Group d.o.o., lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka;

- Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na Gradjevinarstvo.rs/ MaliOglasi. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi kao što je komunikacija sa oglašivačima. U slučaju da oglašivač želi da postavi oglas, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 11, obavezan da u formi deklaracije dostavi svoje podatke sajtu Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi. Ti podaci moraju biti istiniti;

- Registrovani korisnik, koji je kao oglašivač uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu. Takav korisnik više ne može koristiti usluge Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi;

- Prilikom promene podataka, registrovani korisnik koji je kao oglašivač uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira;

- U slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju;

- Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi ne odgovara za tačnost podataka koje su na sajtu unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka;

9. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika i oglašivača, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja rada sajta Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi.

10. Odbijanje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja oglasne poruke

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja oglasnih poruka. Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasne poruke, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim nečinjenjem.

11. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana publikovanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom sajta korisnici se upućuju na kontakt formu ili e-mail. Odgovor administratora ili korisničkog tima portala ne mora da odražava stanovište osnivača Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi, pa u skladu sa tim korisnici sajta ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo publikovanje pisane prepiske korisničkog tima Gradjevinarstvo.rs/MaliOglasi sa korisnikom bez pisane dozvole osnivača ili njegovog ovlašćenog lica.

12. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika sajta neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je osnivač sajta Gradjevinarstvo.rs/ MaliOglasi obavezan da raspoložive podatke o korisniku dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

CIGLANA TODOROVIĆ CIGLANA TODOROVIĆ
PEĆINCI, 022 435 123
www.ciglane-todorovic.com

STEVAN OGRADE STEVAN OGRADE
BEOGRAD-UMKA, 011 8025 082
www.stevanz.com

CENTROPROJEKT CENTROPROJEKT
BEOGRAD, 011 2686 856
www.centroprojekt-doo.com

UNIMAST UNIMAST
BEOGRAD, 011 3987 389
www.unimast.rs

BRINMETAL BRINMETAL
BAČKA TOPOLA, 024 712 246
www.brinmetal.co.rs

GEALAN GEALAN
BEOGRAD-BATAJNICA, 011 3752 903
www.gealan.rs

* Građevinske usluge  >> Projektovanje  >> Geodetska merenja  >> Izgradnja i renoviranje  >> Zemljani radovi i rušenje  >> Zidarski radovi  >> Betonski i armirački radovi  >> Tesarski radovi  >> Krovopokrivački radovi  >> Izolaterski radovi  >> Stolarski radovi  >> Bravarski radovi  >> Limarski radovi  >> Staklorezački radovi  >> Keramičarski radovi  >> Kamenorezački radovi  >> Parketarski radovi  >> Podopolagački radovi  >> Suvomontažni radovi  >> Gipsarski radovi  >> Elektroinstalaterski radovi  >> Fasaderski radovi  >> Molersko farbarski radovi  >> Vodoinstalaterski radovi  >> Kanalizacioni radovi  >> Postavljanje instalacije grejanja i ventilacije  >> Prevoz građevinskog materijala  >> Ostale građevinske usluge  * Građevinski materijali  >> Cement, kreč, šljunak, pesak  >> Beton gotov  >> Armatura, gvožđe, žica  >> Blokovi, opeka, kamen  >> Malteri, dekorativne mase  >> Boje, lakovi, premazi, lepkovi  >> Zaptivači, kitovi, silikoni  >> Zidne obloge  >> Krovni pokrivači i oprema  >> Drvena građa  >> Zastakljivanje, polikarbonati  >> Materijali za suvu gradnju  >> Fasadni materijali  >> Betonski elementi  >> Metalni elementi  >> Šrafovska roba  >> Ostali građevinski materijali  * Izolacioni materijali  >> Hidroizolacija  >> Termoizolacija  >> Zvučna izolacija  >> Protivpožarna izolacija  * Vrata, prozori, bravarija  >> Vrata i prozori  >> Industrijska i garažna vrata  >> Kapije, ograde, gelenderi  >> Brave i automatika za vrata i kapije  >> Roletne, venecijaneri, žaluzine, komarnici, folije  >> Tende i nadstrešnice  >> Zaštitne rešetke  >> Ostala bravarija  * Vodovod i kanalizacija  >> Oprema za vodovod  >> Oprema za kanalizaciju  * Grejanje, klimatizacija, ventilacija  >> Oprema za grejanje  >> Oprema za klimatizaciju i ventilaciju  * Keramika i sanitarije  * Elektromaterijal i oprema  * Alarmi, video nadzor  * Osvetljenje  * Podne obloge  * Opremanje enterijera  * Uređenje eksterijera  * Montažne kuće  * Liftovi, eskalatori  * Građevinske mašine, alat i oprema  >> Bageri, utovarivači, kombinirke  >> Kranovi, dizalice, platforme  >> Mašine za završne radove  >> Oplate, skele, podupirači  >> Alat i pribor  >> Pumpe, kompresori, agregati  >> Građevinski kontejneri  >> Ostale građevinske mašine i oprema  >> Servis i popravka građevinskih mašina i alata  >> Iznajmljivanje građevinskih mašina i opreme  * Poslovi  * Nekretnine  
 
   Gradjevinarstvo/MaliOglasi

Kontakt i podrška

Telefon: 011 2562 006
Telefon: 063 488 669
E-mail: oglasi@gradjevinarstvo.rs
Pitanja i odgovori (FAQ)
Kontakt strana

Informacije

O nama
Uslovi korišćenja
Oglašavanje
Deklaracija
Postavi oglas - Gradjevinarstvo/MaliOglasi   

   © 2002-2019 Gradjevinarstvo.rs  /  Construction.rs