TEHNIKOM-S
TEHNIKOM-S
11030 BEOGRAD, SRB
OBRENOVAČKI DRUM 47

011 3548 483
063 235 221
011 3548 483

TEHNIKOM-S

Tehnikom-S d.o.o. je osnovano 1994. godine od strane Siniše M. Stankovića dipl.maš.inž. termotehnike.

Tokom prvih godina akcenat poslovanja je bio na poslovima održavanja termotehničkih instalacija. Sa napredovanjem preduzeća poslovi su se proširili i na projektovanje, nadzor i izradu termotehničkih instalacija.

Poslednjih godina Tehnikom-S d.o.o. gamu usluga proširilo je u skladu sa svetskim trendovima na energetski efikasne instalacije i sisteme sa alternativnim izvorima energije.

Svi zaposleni su upoznati sa Politikom kvaliteta firme i od njih se zahteva da je dosledno sprovode.

Svi zaposleni u preduzeću poseduju odgovarajuće licence i ateste neophodne za usluge koje preduzeće pruža u oblasti, projektovanja, nadzora i izvođenja termotehničkih instalacija.