Primena OSB ploča za unutrašnje zidove - osnovni saveti za samostalno postavljanje
16.09.2009.
Primena OSB ploča za unutrašnje zidove - osnovni saveti za samostalno postavljanje
Flare - dinamička pneumatska fasada od metalnih pločica
10.07.2009.
Flare - dinamička pneumatska fasada od metalnih pločica
Ventilisane keramičke fasade od kačenih keramičkih elemenata
10.07.2009.
Ventilisane keramičke fasade od kačenih keramičkih elemenata