MID-MIX tehnološki postupak firme Yunirisk

23.06.2016. | Gradjevinarstvo.rs

YUNIRISK se već deceniju bavi zbrinjavanjem industrijskog otpada. Njihov posao je da najrazličitije vrste opasnog industrijskog otpada tretiraju, obrade i prevedu u „Neutral“, po ljude i živi svet bezopasan materijal koji se dalje može koristiti za različite namene. YUNIRISK koristi patentiranu tehnologiju koja se sa uspehom koristi u razvijenim zemljama EU.

 

Postupak

„MID-MIX®“ tehnološki postupak bazira se na procesu solidifikacije, koja ima za cilj da se otpad, sa najmanje jednom opasnom karakteristikom, konvertuje u oblik u kome se njegovi konstituenti imobilišu, tako da ne ugrožavaju životnu sredinu.
„MID-MIX®“ tehnološki postupak je fizičko-hemijski proces u kome dolazi do reakcije molekula otpada sa aditivima na bazi kalcijuma (kalcijum oksid CaO i kalcijum-hidroksid Ca(OH)2). U toku ove reakcije molekul otpada se trajno transformiše u nov proizvod – „Neutral“.

„MID-MIX®“ tehnološki postupak karakteriše:

 • intenzivan kontakt otpada i dodataka procesa,
 • egzotermna reakcija sa otparavanjem vode,
 • disocijacija otpada na molekulskom nivou,
 • vakumsko-gasna molekulska inkapsulacija čestica otpada,
 • očvršćavanje – solidifikacija celokupnog sadržaja u reaktoru,
 • nepostojanje otpadnih voda i štetnih gasova.

„MID-MIX®“ tehnološki postupak spada u jednu od dozvoljenih i preporučenih tehnologija u Evropi za reciklažu industrijskih otpada – „BATNEC“ – najbolje dostupne tehnologije koje ne zahtevaju prekomerne troškove upravljanja otpadom i ne zagađuju životnu sredinu.
„MID-MIX®“ tehnološki postupak priznat je u zemljama EU.

 

Vrste otpada

„MID-MIX®“ tehnološki postupak koristi se za tretman različitog čvrstog, tečnog i pastoznog otpada koji sadrži teške metale, organske komponente ili neke druge karakteristike opasne po životnu sredinu.

Vrste otpada:

 • različite vrste otpadnih ulja i uljnih emulzija;
 • različite vrste otpada kontaminiranog teškim metalima;
 • talozi prečistača industrijskih i komunalnih voda;
 • različiti muljevi;
 • kontaminirana zemlja;
 • različiti organski i neorganski industrijski otpadi;
 • rafinerijski otpaci;
 • otpadni azbest;
 • filterska prašina;
 • mineralna i staklena vuna;
 • otpadne katjonske i anjonske mase;
 • zauljeni otpadi;
 • ocedne vode sa deponija komunalnog otpada;
 • otpadni mazut, itd.

 

Postrojenje

„MID-MIX®“ postrojenje je univerzalno postrojenje za tretman komunalnog i različitih vrsta industrijskog otpada, pomoću „MID-MIX®“ tehnološkog postupka.

„MID-MIX®“ postrojenje odlikuje:

 • Brza i efikasna trajna transformacija otpada.
 • Krajnji produkt je materijal koji ima upotrebnu vrednost– „Neutral“
 • Nema negativnih uticaja sa aspekta zaštite životne sredine, kao i bezbednosti i zdravlja na radu.

„MID-MIX®“ postrojenje, trenutno je postavljeno u:

 • Beogradu, Srbija - Tretman različitih vrsta industrijskog opasnog i neopasnog otpada. Ali pored MID-MIX® postrojenja postoje i 2 postrojenja za pripremu otpada, i to: Postrojenje za tretman azbestnog otpada i Postrojenje za obradu uljnih emulzija.
 • Barseloni, Španija - Tretman ocednih voda sa deponija komunalnog opada
 • Koprivnici, Hrvatska - Tretman otpadnih muljeva iz procesa prečišćavanja komunalnih i industrijskih voda

 

Neutral

„Neutral“ je praškast materijal, belo-sive do sivo-smeđe boje. Karakteriše ga niska gustina sa izrazitim hidrofobnim i pumpabilnim svojstvima. Prema EU kategorizaciji otpada, neutral predstavlja inertan-neopasan materijal koji ima dalju upotrebnu vrednost.

„Neutral“ ima sledeće karakteristike:

 • vodonepropusnost u rasponu od 2,0 ∙ 10-9 > к > 1,1∙10-9 m/s, što predstavlja praktično hidrofobni materijal,
 • specifična gustina neutrala je manja od 1 g/l (0.735 –0.965),
 • pliva na vodi i ne meša se sa njom.

Može da se skladišti u big-bag vreće, silose i autocisterne.

„Neutral„ se koristi u:

 • Građevinarstvu (betonski i opekarski proizvodi).
 • Izgradnji puteva (podloge).
 • Proizvodnji asfalta, briketa, itd.

 

Iskustva

„MID-MIX®“ tehnološki postupak – više od 20 godina iskustva u tretiranju različitih vrsta otpada
„MID-MIX®“ tehnološki postupak – više od 1.000.000 tona obrađenog otpada
„MID-MIX®“ tehnološki postupak – patentno zaštićen u Evropi
„MID-MIX®“ tehnološki postupak – više od 10 svetskih priznanja
„MID-MIX®“ tehnološki postupak – do sada realizovan u: Srbiji, Austriji , Sloveniji, Španiji, Francuskoj i Hrvatskoj.

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad R 20.04.2018.
Pa zašto zatrpavate Vinču otpadom, tamo je ...
Vladimir 22.03.2018.
Ja licno bi zamolio g.Rodica da ako je u mo...
nik 21.03.2018.
Po našem običaju, radovi na najprometnijim ...
Darko 20.03.2018.
A šta se čepom na Trošarini? Potez Save Maš...
Mika 18.03.2018.
Da li radite u Stbiji i koja je cena lifta ...