MID-MIX tehnološki postupak firme Yunirisk

23.06.2016. | Gradjevinarstvo.rs

YUNIRISK se već deceniju bavi zbrinjavanjem industrijskog otpada. Njihov posao je da najrazličitije vrste opasnog industrijskog otpada tretiraju, obrade i prevedu u „Neutral“, po ljude i živi svet bezopasan materijal koji se dalje može koristiti za različite namene. YUNIRISK koristi patentiranu tehnologiju koja se sa uspehom koristi u razvijenim zemljama EU.

 

Postupak

„MID-MIX®“ tehnološki postupak bazira se na procesu solidifikacije, koja ima za cilj da se otpad, sa najmanje jednom opasnom karakteristikom, konvertuje u oblik u kome se njegovi konstituenti imobilišu, tako da ne ugrožavaju životnu sredinu.
„MID-MIX®“ tehnološki postupak je fizičko-hemijski proces u kome dolazi do reakcije molekula otpada sa aditivima na bazi kalcijuma (kalcijum oksid CaO i kalcijum-hidroksid Ca(OH)2). U toku ove reakcije molekul otpada se trajno transformiše u nov proizvod – „Neutral“.

„MID-MIX®“ tehnološki postupak karakteriše:

 • intenzivan kontakt otpada i dodataka procesa,
 • egzotermna reakcija sa otparavanjem vode,
 • disocijacija otpada na molekulskom nivou,
 • vakumsko-gasna molekulska inkapsulacija čestica otpada,
 • očvršćavanje – solidifikacija celokupnog sadržaja u reaktoru,
 • nepostojanje otpadnih voda i štetnih gasova.

„MID-MIX®“ tehnološki postupak spada u jednu od dozvoljenih i preporučenih tehnologija u Evropi za reciklažu industrijskih otpada – „BATNEC“ – najbolje dostupne tehnologije koje ne zahtevaju prekomerne troškove upravljanja otpadom i ne zagađuju životnu sredinu.
„MID-MIX®“ tehnološki postupak priznat je u zemljama EU.

 

Vrste otpada

„MID-MIX®“ tehnološki postupak koristi se za tretman različitog čvrstog, tečnog i pastoznog otpada koji sadrži teške metale, organske komponente ili neke druge karakteristike opasne po životnu sredinu.

Vrste otpada:

 • različite vrste otpadnih ulja i uljnih emulzija;
 • različite vrste otpada kontaminiranog teškim metalima;
 • talozi prečistača industrijskih i komunalnih voda;
 • različiti muljevi;
 • kontaminirana zemlja;
 • različiti organski i neorganski industrijski otpadi;
 • rafinerijski otpaci;
 • otpadni azbest;
 • filterska prašina;
 • mineralna i staklena vuna;
 • otpadne katjonske i anjonske mase;
 • zauljeni otpadi;
 • ocedne vode sa deponija komunalnog otpada;
 • otpadni mazut, itd.

 

Postrojenje

„MID-MIX®“ postrojenje je univerzalno postrojenje za tretman komunalnog i različitih vrsta industrijskog otpada, pomoću „MID-MIX®“ tehnološkog postupka.

„MID-MIX®“ postrojenje odlikuje:

 • Brza i efikasna trajna transformacija otpada.
 • Krajnji produkt je materijal koji ima upotrebnu vrednost– „Neutral“
 • Nema negativnih uticaja sa aspekta zaštite životne sredine, kao i bezbednosti i zdravlja na radu.

„MID-MIX®“ postrojenje, trenutno je postavljeno u:

 • Beogradu, Srbija - Tretman različitih vrsta industrijskog opasnog i neopasnog otpada. Ali pored MID-MIX® postrojenja postoje i 2 postrojenja za pripremu otpada, i to: Postrojenje za tretman azbestnog otpada i Postrojenje za obradu uljnih emulzija.
 • Barseloni, Španija - Tretman ocednih voda sa deponija komunalnog opada
 • Koprivnici, Hrvatska - Tretman otpadnih muljeva iz procesa prečišćavanja komunalnih i industrijskih voda

 

Neutral

„Neutral“ je praškast materijal, belo-sive do sivo-smeđe boje. Karakteriše ga niska gustina sa izrazitim hidrofobnim i pumpabilnim svojstvima. Prema EU kategorizaciji otpada, neutral predstavlja inertan-neopasan materijal koji ima dalju upotrebnu vrednost.

„Neutral“ ima sledeće karakteristike:

 • vodonepropusnost u rasponu od 2,0 ∙ 10-9 > к > 1,1∙10-9 m/s, što predstavlja praktično hidrofobni materijal,
 • specifična gustina neutrala je manja od 1 g/l (0.735 –0.965),
 • pliva na vodi i ne meša se sa njom.

Može da se skladišti u big-bag vreće, silose i autocisterne.

„Neutral„ se koristi u:

 • Građevinarstvu (betonski i opekarski proizvodi).
 • Izgradnji puteva (podloge).
 • Proizvodnji asfalta, briketa, itd.

 

Iskustva

„MID-MIX®“ tehnološki postupak – više od 20 godina iskustva u tretiranju različitih vrsta otpada
„MID-MIX®“ tehnološki postupak – više od 1.000.000 tona obrađenog otpada
„MID-MIX®“ tehnološki postupak – patentno zaštićen u Evropi
„MID-MIX®“ tehnološki postupak – više od 10 svetskih priznanja
„MID-MIX®“ tehnološki postupak – do sada realizovan u: Srbiji, Austriji , Sloveniji, Španiji, Francuskoj i Hrvatskoj.

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Gradjanin 19.10.2017.
Kinezi grade srBsku infrastrukturu za srbe ...
Vesna Ramovic 15.10.2017.
Molim Vas kolika je cena lifta za dvospratn...
Lepa 09.10.2017.
Neće dobiti dozvolu ni biti legalizovati, a...
Milena 09.10.2017.
Ozakonjeno i dosta objekata koji su gradjen...
Sada 27.09.2017.
Cijena lifta hvala