SIMPROLIT
SIMPROLIT
11000 BEOGRAD, SRB
KOSTOLAČKA 67/II

011 3976 770
011 3976 771
011 3976 770
MILAN DEVIĆ, direktor

SIMPROLIT

SIMPROLIT SISTEM® je inovativan, jedinstven i sveobuhvatan sistem ekološke, energoefektivne i ekonomski veoma isplative gradnje objekata. Zaštićen je sa 58 patenata i dve robne marke: Simprolit® i Simprolit sistem®.

Simprolit® – patentirani modifikovani polistirolbeton predstavlja vrstu lakog betona na bazi agregata od ekspandiranih granula polistirola - stiropora. Pri tome, za razliku od klasičnog građevinskog stiropora, primenjuje se isključivo sirovina oslobođena stirena i pentana - koja se primenjuje za izradu prehrambenih pakovanja, punjenje nameštaja i sl. 

Simprolit® se spravlja kao polusuva mešavina granula stiropora, portland cementa, vode i posebnih aditiva. Ono što Simprolit® izdvaja u okviru grupe polistirolbetona kojoj pripada je njegova mala zapreminska težina, malo upijanje vode iz okolne sredine - kako putem absorbcije, tako i putem kapilarnog penjanja, visoka otpornost na mraz, postojanost fizičko-mehaničkih karakteristika bez obzira na procenat sadržaja vlage u njemu i optimalna korelacija između čvrstoće i toplotne provodljivosti. 

Uzimajući u obzir raznovrsnost i sveobuhvatnost patentiranih i sertifikovanih elemenata Simprolit sistema® i to:

 • preko 25 tipova fasadnih i pregradnih blokova,
 • polumontažne i montažne lake međuspratne i krovne ploče,
 • termoizolacione ploče kod rekonstrukcije postojećih i gradnje novih objekata,
 • montažni ekološki i energetski efikasni fasadni paneli,
 • termoizolacioni slojevi za izravnanje međuspratnih ili za pad kod krovnih ploča,
 • laki energoefektivni montažni elementi za sportske sale,
 • jedinstvena rešenja za farme i proizvodne hale sa specijalnim zahtevima biološke i hemijske otpornosti,
 • neograničene mogućnosti za dugovečne reljefe i ukrase na fasadi,
 • patentirana rešenja za gradnju objekata i infrastrukture na slabo nosivom, močvarnom ili mrzlom tlu, 
 • montažne ekološke kuće u „sklopi sam" varijanti i još mnogo toga,

evidentno je da Simprolit sistem® nema analoga na svetskom tržištu.

Sa aspekta ekonomije ukupnih troškova, brzine i dugovečnosti gradnje u odnosu na uobičajene tehnologije proizvodnje građevinskih elemenata i standardne tehnologije izvođenja građevinskih radova, Simprolit sistem® se izdvaja: 

 • po minimalnim troškovima energije u fazi proizvodnje sirovina,
 • po minimalnoj ceni i znatno manjem obimu horizontalnog transporta elemenata do gradilišta, kao i horizontalnog i vertikalnog transporta na samom gradilištu,
 • po mogućnosti proizvodnje neposredno na gradilištu ili blizu gradilišta,
 • po odsustvu potrebe za teškom građevinskom mehanizacijom, skelom i oplatom,
 • po objedinjavanju faze zidanja i termoizolacije objekta, čime se skraćuju radni taktovi, a time i rokovi gradnje,
 • po dugovečnosti ne samo ugrađenog materijala, već i konstruktivnih celina,
 • po znatno olakšanoj težini konstrukcije sa posledičnim povećavanjem seizmičke otpornosti,
 • po ekološkim karakteristikama izgrađenog prostora,
 • po dobijanju dodatne "neto" prodajne površine od 10%-20% u odnosu na standardnu gradnju koja zadovoljava propisane norme i zahteve energetske efikasnosti,
 • i, konačno, po mogućnosti gotovo 100% recikliranja i ponovne primene kod termoizolacije donjeg stroja aerodroma, puteva i pruga .

Kao rezultat svega navedenog, Simprolit sistem® je neosporno i jedan od budućih lidera u svetu sve popularnije "zelene", a pri tome još i zdrave i dugovečne gradnje - što je ne tako čest slučaj...