YUNIRISK
YUNIRISK
11158 BEOGRAD, SRB
SIMINA 18

011 3330 000
011 3330 007

YUNIRISK

YUNIRISK d.o.o. sa sedištem u Beogradu, osnovan je 1995. godine. Registrovan je kod nadležnih organa za ponovnu upotrebu razvrstanih materijala. YUNIRISK je od nadležnog Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine ishodovao Integralnu dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i Dozvolu za transport neopasnog i opasnog otpada.

YUNIRISK d.o.o. je u krugu fabrike „Dvadeset prvi maj“ u Rakovici, instalirao postrojenje za neutralizaciju – inertizovanje različitih vrsta industrijskog otpada, koje radi na principu patentirane MID-MIX® tehnologije. Postrojenje je namjenjeno za reciklažu industrijskog otpada, posebno opasnog, kao što su: uljni otpadi, rafinerijski otpad, različiti industrijski i komunalni muljevi, emulzije i rastvarači, muljevi iz prečistača otpadnih voda, kontaminirani opasni građevinski otpadi, azbest i mineralna vuna, itd.

U cilju unapređenja poslovanja, YUNIRISK je implementirao  integrisane sisteme menadžmenta kroz standarde: 

  • QMS - ISO 9001,
  • EMS - ISO 14001,
  • OHSAS 18001,
  • ISO- IEC 27001,
  • ISO 50001,
  • CČPS - Sertifikat čistije proizvodnje.

TEHNOLOGIJA
MID-MIX® je fizičko-hemijski proces u kojem dolazi do nepovratne reakcije molekula otpada sa dodacima na bazi kalcijuma (CaO i Ca(OH)2) i dobijanja novog proizvoda čvrstog inertnog praha-soldifikata (Neutrala). Konačni proizvodi procesa transformacije i inertizacije su praškasti materijal-neutral i vodena para, koji nemaju nikakve štetne posledice na čoveka i životnu sredinu.

Neutral je sipak, suv, praškast, hemijski inertan materijal koji ima upotrebnu vrednost kao dodatak u proizvodnji cementa, asfalta i betonskih elementa. S obzirom na odlična hidro-izolaciona svojstva, takođe se može upotrebljavati u građevinarstvu kao podloga pri izgradnji puteva.
MID-MIX® tehnologija pripada jednoj od dozvoljenih i preporučenih tehnologija u Evropi (BAT – najbolje dostupne tehnologije koje ne zahtevaju prekomerne troškove upravljanja otpadom i ne zagadjuju životnu sredinu) za obradu industrijskog otpada.