AQUADUCT
AQUADUCT
11158 BEOGRAD, SRB
DUNAVSKA 76-78

011 2750 185
011 2761 769
ŽELJKO MARDEŠIĆ

AQUADUCT

Aquaduct je osnovan 2006. godine sa sedištem u Beogradu. Bave se projektovanjem, izvođenjem i održavanjem sistema za navodnjavanje. U prethodnih 10 godina, Aquaduct je isprojektovao preko 300 sistema u čitavom regionu i izveo preko 4000 ha funkcionalnih savremenih sistema.

Aquaduct je distributer Caprari pumpi za Srbiju.

Aquaduct  prati svetska tehnološka dostignuća u navodnjavanju uz pouzdan i prijateljski pristup.

Sa porastom potrebe za vodom, nove tehnologije bazirane na visokim standardima razvijaju se tako da zadovolje potrebe proizvodnje. Vizija njihove uloge je da budu vodeći tim u ovom procesu.

MISIJA vođena kvalitetom    
Pri izradi prvoklasnih sistema za navodnjavanje poštuju se 4 osnovna postulata:

 • Lider – iskustvo koje imaju u navodnjavanju omogućuje im da budu vodeći na tržištu a njihova rešenja zadovoljavaju individualne zahteve klijenata.
 • Pošten i pouzdan – naglašavaju značaj učesnika u poslu. Njihov pristup klijentu pri rešavanju problema vodi ih do dugotrajnih odnosa, koji se grade, bilo primenom dugotrajnih i pouzdanih rešenja bilo servisom i savetima za koršćenje i održavanje sistema
 • Partner – oni su više od dobavljača opreme ili tima za rešavanje problema. Oni su pre svega partner koji kroz zajedničku saradnju, postiže optimalne rezultate.
 • Kvalitet – Veoma su ponosni na svoju strogu kontrolu kvaliteta koja je prisutna od trenutka izrade rešenja, nabavke pojedinih elemenata, ugradnje opreme i praćenja u radu. Kada se kupuje sistem od njih, kupuje se kvalitet.

Projektovanje sistema za navodnjavanje kap po kap
Konsalting

 • Pre početka investicije navodnjavanja.
 • U usklađivanju angažovanih timova - tehnologa.

Tehnologija poljoprivredne proizvodnje

 • Izbor tehnologije gajenja.
 • Ekonomska analiza proizvodnje.
 • Biznis planovi.
 • Studija izvodljivosti.

Akumulacije za navodnjavanje

 • Analiza lokaliteta.
 • Analiza kvaliteta vode za navodnjavanje.
 • Projekat akumulacije.

Melioracije zemljišta

 • Analiza zemljišta.
 • Analiza klime.
 • Navodnjavanje.
 • Odvodnjavanje.
 • Popravke zemljišta.

IZGRADNJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - ZALIVANJE

 • Konsalting u navodnjavanju.
 • Nabavka opreme sistema za navodnjavnje.
 • Ugradnja.
 • Nadzor izvođenja sistema za navodnjavanje.

PODRŠKA

 • Eksploatacija sistema za navodnjavanje.
 • Praćenje zemljišne vlage.
 • Izrada programa rada sistema za navodnjavanje.

Prihrana navodnjavanjem (fertigacija)

 • Izrada programa prihrane.
 • Izvođenje prihrane.
 • Hemijski tretmani za održavanje sistema.