G-TRAKTAT INŽENJERING
G-TRAKTAT INŽENJERING
11000 BEOGRAD, SRB
SARAJEVSKA 14

011 4070 875
064 2600 808
011 4070 875

G-TRAKTAT INŽENJERING

Preduzeće G-Traktat inženjering d.o.o, osnovano je 2006. godine sa idejom da se izdvoji i bude prepoznatljivo po kvalitetu i nečim što je u našem okruženju retkost: poštovanju procedura, rokova i normativa u arhitekturi i građevinarstvu. Jedini izbor je da insistira na projektovanju i izgradnji isključivo u skladu sa pravilima i propisima, a da konkurentsku prednost stekne boljom organizacijom i imidžom beskompromisnosti kada je u pitanju kvalitet. Optimist je i zna da se jedino na ovaj način dugoročno ostaje kompetitivan na tržištu.

Alternative nema, hajde da pokušamo da projektovanje i izgradnju vratimo na viši nivo.

Visokokvalifikovani stručni tim poseduje sve vrste licenci neophodnih za obavljanje poslova u okviru građevinske i arhitektonske struke.

Projektovanje

Projektuje samostalno u projektnom birou preduzeća ili u saradnji sa drugim preduzećima pod nadležnošću ovlašćenih arhitekata, građevinskih, elektrotehničkih i mašinskih inženjera. Pored projektovanja stambeno-poslovnih i drugih objekata, projektni biro svoju uslugu upotpunjuje vizuelizacijom eksterijera i trodimenzionalnim prikazom enterijera projektovanih prostora i objekata.

Projektantske usluge:

 • Izrada urbanističkog projekta.
 • Projekat pripremnih radova.
 • Izrada idejnog projekta (arhitektonsko rešenje).
 • Izrada glavnog i izvođačkog projekta koji se sastoji od arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta vodovoda i kanalizacije, projekta elektroinstalacija i projekta mašinskih instalacija.
 • Projekat izvedenog stanja.
 • Izrada projekta enterijera.
 • Izrada projekta spoljnog uređenja.
 • Izrada kataloga za određeni objekat.
 • Izrada projekata legalizacije.
 • Izrada projekata prenamene i rekonstrukcije.
 • Izrada Tehničke kontrole.

Inženjering

Uz primenu najsavremenijih dostignuća u oblasti građevinarstva, tj upotrebom programskih paketa (Primavera project planner i Microsoft Project), inženjerski kadar garantuje kvalitet pri izradi statičkih i dinamičkih planova i njihovu realizaciju uz poštovanje svih tehničkih i administrativnih normi u građevinarstvu. U okviru ove delatnosti nudi uslugu pribavljanja kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata.

Inženjering usluge:

 • Izrada predmera i predračuna.
 • Izrada kalkulacija cena.
 • Izrada specifikacija materijala.
 • Izrada dinamičkih planova (mrežni planovi, gantogrami, cash flow, histogrami resursa).
 • Inženjerski nadzor.
 • Izrada tenderske dokumentacije.
 • Praćenje realizacije investicije (operativno i finansijsko).

Investiranje

Plan preduzeća G-Traktat za 2009. godinu bio je da započne realizaciju investicione gradnje, i taj cilj je ispunjen dogovorom oko izgradnje stambenog objekta u Beogradu, Rtanjska 11. Zato je osnovano privredno društvo Iru-invest d.o.o, formirano sa prijateljima iz firmi Hemas inženjering i As inženjering.
I dalje aktivno učestvujemo u pregovorima i analizama za izgradnju objekata na nekoliko atraktivnih lokacija u Beogradu.

Otvoreno je za sve vrste saradnje pri suinvestiranju u visokogradnju, kako finansijski tako i u vidu tehničke podrške.

Izvođenje građevinskih radova

Upotreba najsavremenijih tehnologija pri izvođenju i adaptaciju objekata i korišćenje najkvalitetnijih materijala i opreme je ono što izdvaja ovo preduzeće. U okviru izvođenja građevinskih radova bavi se izgradnjom objekata visokogradnje, adaptiranjem i opremanjem enterijera, vrši sanacije, rekonstrukcije i adaptacije objekata. U ponudi su pored svih vrsta građevinskih i građevinsko-zanatskih radova i instalaterski radovi vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija.