O katastru nepokretnosti
05.02.2009.
O katastru nepokretnosti
Nova koncertna dvorana u Australiji
04.02.2009.
Nova koncertna dvorana u Australiji
Projektovanje, arhitektura i akustika koncertnih dvorana
29.01.2009.
Projektovanje, arhitektura i akustika koncertnih dvorana
Blaine Brownell - transmaterijali, revolucija koja traje
26.01.2009.
Blaine Brownell - transmaterijali, revolucija koja traje
Biomimikrija - dizajn po ugledu na rešenja iz prirode
20.01.2009.
Biomimikrija - dizajn po ugledu na rešenja iz prirode
Rekultivacija degradiranog zemljišta kod površinske eksploatacije
20.01.2009.
Rekultivacija degradiranog zemljišta kod površinske eksploatacije
Prva WAF nagrada za Zgradu sveta 2008. godinu
19.01.2009.
Prva WAF nagrada za Zgradu sveta 2008. godinu
Uslovi ugovaranja u međunarodnim okvirima – FIDIC standardi
19.01.2009.
Uslovi ugovaranja u međunarodnim okvirima – FIDIC standardi
Google SketchUp – Energetski modeli za projektante
30.12.2008.
Google SketchUp – Energetski modeli za projektante
Ozelenjavanje površina ispred poslovnih i javnih objekata
06.12.2008.
Ozelenjavanje površina ispred poslovnih i javnih objekata
Beogradski Unutrašnji magistralni poluprsten (UMP)
04.12.2008.
Beogradski Unutrašnji magistralni poluprsten (UMP)
Proračun temelja
25.11.2008.
Proračun temelja