Veštačka oaza u Sahari?!
25.05.2011.
Veštačka oaza u Sahari?!
Beograd krase 52 parka
25.05.2011.
Beograd krase 52 parka
Devet najvećih i najboljih primera gradskih parkova
25.05.2011.
Devet najvećih i najboljih primera gradskih parkova
Najviše otrova u vazduhu u Nušićevoj ulici i na Slaviji
16.05.2011.
Najviše otrova u vazduhu u Nušićevoj ulici i na Slaviji
Vertikalni vrtovi
29.04.2011.
Vertikalni vrtovi
Frajburg – Zeleni grad
21.04.2011.
Frajburg – Zeleni grad
Trolejbuska stanica s baštom na krovu
09.03.2011.
Trolejbuska stanica s baštom na krovu
CABE: Projektujte groblja za žive, ne samo za mrtve
29.01.2011.
CABE: Projektujte groblja za žive, ne samo za mrtve
"Xeriscape" površine - održivo zelenilo koje ne treba zalivati
18.01.2011.
"Xeriscape" površine - održivo zelenilo koje ne treba zalivati
Vodič za unapređenje javnih prostora zgrada i parcela, lobija i pjaceta
17.01.2011.
Vodič za unapređenje javnih prostora zgrada i parcela, lobija i pjaceta
JKP Zelenilo Beograd: Javne zelene  površine - tipovi i nadležnosti
11.01.2011.
JKP Zelenilo Beograd: Javne zelene površine - tipovi i nadležnosti
JKP Zelenilo Beograd: Javne zelene  površine u Beogradu (intervju)
11.01.2011.
JKP Zelenilo Beograd: Javne zelene površine u Beogradu (intervju)
Površinske eksploatacije mineralnih sirovina - neiskorišćeni potencijal za zaštitu prirode Vojvodine
11.01.2011.
Površinske eksploatacije mineralnih sirovina - neiskorišćeni potencijal za zaštitu prirod...
Urbana agrokultura - proizvodnja hrane u naseljenim sredinama
11.10.2010.
Urbana agrokultura - proizvodnja hrane u naseljenim sredinama
Napušteni berlinski aerodrom Tempelhof kao javni gradski park
20.07.2010.
Napušteni berlinski aerodrom Tempelhof kao javni gradski park
Stakleni vrtovi - zimske bašte i koncept pasivne zelene gradnje
20.10.2009.
Stakleni vrtovi - zimske bašte i koncept pasivne zelene gradnje
Osvetljavanje zelenih površina
28.04.2009.
Osvetljavanje zelenih površina
Ozelenjavanje površina ispred poslovnih i javnih objekata
06.12.2008.
Ozelenjavanje površina ispred poslovnih i javnih objekata
Vertikalno ozelenjavanje
15.08.2008.
Vertikalno ozelenjavanje