Rekultivacija degradiranog zemljišta kod površinske eksploatacije
20.01.2009.
Rekultivacija degradiranog zemljišta kod površinske eksploatacije
Vertikalno ozelenjavanje
15.08.2008.
Vertikalno ozelenjavanje