Rekultivacija degradiranog zemljišta kod površinske eksploatacije
20.01.2009.
Rekultivacija degradiranog zemljišta kod površinske eksploatacije
Vertikalno ozelenjavanje
15.08.2008.
Vertikalno ozelenjavanje
Budućnost – danas
24.12.2007.
Budućnost – danas
Krovno zelenilo - krovni vrtovi, terase i bašte
24.12.2007.
Krovno zelenilo - krovni vrtovi, terase i bašte