Nebeska debla
30.06.2011.
Nebeska debla
Homeostatic - zaštita od Sunca fasadom od dielektričnih elastomera (video)
15.01.2011.
Homeostatic - zaštita od Sunca fasadom od dielektričnih elastomera (video)
Arapski institut u Parizu - proizvodnja čuvene dinamičke fasade (video)
29.11.2010.
Arapski institut u Parizu - proizvodnja čuvene dinamičke fasade (video)
SolPix - multifunkcionalna dinamička fasadna instalacija
05.11.2010.
SolPix - multifunkcionalna dinamička fasadna instalacija
Duple fasade - moguće rešenje za energetsku efikasnost objekata
19.01.2010.
Duple fasade - moguće rešenje za energetsku efikasnost objekata
Stolarija, garažna vrata  i prateći asortiman (Greenbuild Expo 2009)
18.01.2010.
Stolarija, garažna vrata i prateći asortiman (Greenbuild Expo 2009)
IFAI - Međunarodna asocijacija industrije tekstila - izvor korisnih informacija
31.08.2009.
IFAI - Međunarodna asocijacija industrije tekstila - izvor korisnih informacija