Kuće od slame - kuće sa nosećim zidovima od bala slame (video)
06.12.2008.
Kuće od slame - kuće sa nosećim zidovima od bala slame (video)
Zidanje opekom (ciglom)
04.12.2008.
Zidanje opekom (ciglom)
Međuspratne tavanice od prefabrikovanih elemenata
24.11.2008.
Međuspratne tavanice od prefabrikovanih elemenata
Zidanje kamenom
24.11.2008.
Zidanje kamenom