Kuće od slame - kuće sa nosećim zidovima od bala slame (video)
06.12.2008.
Kuće od slame - kuće sa nosećim zidovima od bala slame (video)
Zidanje opekom (ciglom)
04.12.2008.
Zidanje opekom (ciglom)
Međuspratne tavanice od prefabrikovanih elemenata
24.11.2008.
Međuspratne tavanice od prefabrikovanih elemenata
Zidanje kamenom
24.11.2008.
Zidanje kamenom
Forma – opeka – detalj (MARIO BOTTA)
08.09.2008.
Forma – opeka – detalj (MARIO BOTTA)
Opekarski proizvodi
29.08.2008.
Opekarski proizvodi
Primena proizvoda od gline u savremenom građevinarstvu
29.08.2008.
Primena proizvoda od gline u savremenom građevinarstvu